Fumigatie als effectief middel tegen ongedierte

Er worden wereldwijd heel wat goederencontainers heen en weer vervoerd. Denk bijvoorbeeld aan koffie, granen, peulvruchten of oliezaden. Deze voedingsmiddelen worden in grote silo’s of containers verscheept of opgeslagen. Soms worden ze, voordat ze de consument bereiken, helaas al gevonden door ongedierte in hun zoektocht naar voedsel, en zo kunnen grote voorraden worden aangetast. Fumigatie is een effectief middel om grotere ruimtes van ongedierte te ontdoen.

 

Fumigatie of begassing

Bij fumigatie of begassing wordt een bepaalde (bedrijfs)ruimte behandeld met een speciaal soort gifgas. Fumigatie is een effectieve manier van plaagdierbestrijding, omdat de ruimte in één keer vrij wordt gemaakt van ongedierte. Een groot verschil met andere behandelingen is dat het gas bij fumigatie gemakkelijk doordringt tot in alle hoeken en gaten van de ruimte, en geen plek onbedoeld kan worden overgeslagen.

 

Voorraadaantasters

Levensmiddelen die in grote hoeveelheden zijn opgeslagen, zoals bijvoorbeeld graan of meel, worden vaak gevonden door zogenaamde voorraadaantasters. Dit zijn insecten zoals bijvoorbeeld kevers of motten, of de larven hiervan. Ze leven van de opgeslagen voedselvoorraden, en tasten deze zo aan. Om te zorgen dat deze voorraden bruikbaar en intact blijven voor mensen, dienen de plagen bestreden te worden. Begassing is hier een effectief middel.

 

Houtaantasters

Er zit niet alleen ongedierte in onze levensmiddelen, ook zijn er verschillende zogenaamde houtaantasters die schade kunnen toebrengen aan woningen of het interieur. Denk hierbij aan de boktor, houtworm of tapijtkever, die leven van het hout of materialen die hiervan zijn gemaakt. Ook bij deze houtaantasters kan begassing worden gebruikt als middel om de plaagdieren te bestrijden.

 

Controle op schadelijke gassen

Bij het behandelen van silo’s, containers of bedrijfsruimten met gifgas vraag je je misschien af of het gifgas geen invloed heeft op de opgeslagen goederen. Er zijn wettelijk toegestane grenswaarden bepaald voor de hoeveelheid (schadelijke) gassen en dampen. Na een fumigatie wordt gecontroleerd op de gassen en dampen, en of deze onder de wettelijk toegestane waarden vallen.

 

Wanneer je last hebt van ongedierte in grotere bedrijfsruimtes, voorraadopslag of houten materialen, is begassing of fumigatie dus een effectief middel om de ongedierteplaag te bestrijden. Het gas dat gebruikt wordt dringt door tot in de hele ruimte, maar heeft een laag adsorptievermogen. Er zijn bepaalde grenswaarden vastgesteld van de hoeveelheid toegestane gassen en dampen in een ruimte. Na iedere fumigatie wordt de ruimte gecontroleerd op de hoeveelheid gassen en dampen. De behandeling wordt altijd uitgevoerd door een professionele bestrijdingsdienst.

Ik schrijf over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met gezondheid, het lichaam, sporten en allerlei zaken die met huis en tuin te maken hebben. Kortom een gezellige blog waar jij je kunt verdiepen in uiteenlopende thema's. Neem eens een kijkje in de categorie├źn :)

Vorige

Van welke verzekeringen kun je geen spijt krijgen?

Volgende

Je dak bedekken met EPDM

Laatste van Blog

withemes on instagram