scrabble tiles on paper cutouts on white surface
Photo by Polina Kovaleva on Pexels.com

Is dit de mogelijke behandeling voor autisme?

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de autisme spectrum stoornis. De diagnostiek van de autisme spectrum stoornis is verbeterd en ook vrouwen en meisjes worden nu gemakkelijker gediagnosticeerd. De behandeling van autisme blijft echter achter. Er is geen behandeling die autisme kan genezen, maar is puur gericht op het verminderen van de symptomen. Gloort er hoop aan de horizon in de vorm van psychedelica?

Autisme spectrum stoornis

Het autisme spectrum stoornis is een verzamelnaam voor ontwikkelingsstoornissen en gedragskenmerken die wijzen op een onvermogen om op een passende manier te reageren op (sociale) situaties. De sociale antenne is minder goed ontwikkeld en maakt het lastig om op de juiste manier te communiceren of te reageren. 

De hersenen

Autisme is een hersenstoornis. De stroom aan informatie die op een dag binnenkomt wordt bij mensen met autisme op een andere manier verwerkt dan bij mensen zonder autisme. Bij mensen met autisme wordt de informatie die binnenkomt niet automatisch gefilterd wat leidt tot overprikkeling van de zintuigen. Zij ervaren alle informatieprikkels en kunnen geen onderscheid maken in belangrijke prikkels en minder belangrijke prikkels. Dit leidt weer tot een gebrek aan overzicht en moeite met sociale interactie. De enorme berg aan prikkels die binnenkomt, kan ervoor zorgen dat iemand met autisme zich volledig afsluit van de buitenwereld om het voor zichzelf behapbaar te houden. 

De reguliere behandeling

De behandeling van mensen met autisme bestaat vaak uit verschillende sub behandelingen, zoals psycho educatie, vaardigheidstrainingen en cognitieve gedragstherapie. Er wordt veelal ingestoken op het informeren van de patiënt en zijn omgeving over autisme en de uitwerking van autisme op het dagelijks leven. Daarnaast wordt er actief geoefend op sociale interactie, zodat de patiënt een actieve rol kan spelen in de samenleving. En wordt er gewerkt aan de manier van denken en interpreteren. Om de prikkelverwerking beter te laten verlopen. Al deze behandelingen bieden geen genezing of grote resultaten naast de bewustwording. 

Behandeling met psychedelica

Op dit moment wordt er nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van psychedelica op autisme. Het meest recente, grote onderzoek is uitgevoerd door de MAPS in 2018. Zij onderzochten de impact van MDMA op mensen met autisme. De patiënten die MDMA hadden gebruikt, hadden aanzienlijk minder sociale angst, ze begrepen hun eigen emoties beter en snapte de sociale context beter waarin ze zich bevonden. Waardoor ze beter konden reageren. Helaas, bleek uit dit onderzoek ook dat tien procent van de deelnemers niet reageert op MDMA. Voor deze groep moet er een alternatief komen. Gelukkig, zijn wetenschappers al jaren onderzoek aan het doen naar chemische alternatieven voor MDMA. Zo is in 1993 6-APB al ontwikkeld als een niet-neurotoxisch alternatief. Chemische psychedelica, zoals 6-APB kunnen zo gemanipuleerd worden dat zij werkende stoffen bevatten voor de patiënten die resistief zijn voor MDMA. 

Vorige

Waarom zou je CBD olie gebruiken?

Volgende

Drie redenen waarom een traplift aanschaffen een goed idee is

Laatste van Blog

withemes on instagram